Imigranci w liczbach

 • Próby nielegalnego przekroczenia granicy ok. 33 tys
 • Liczba imigrantów na Białorusi ok. 15 tys
 • Imigranici przy Polskiej granicy ok. 3-4 tys
 • Imigranici przy Litewskiej granicy ok. 1 tys
 • Liczba ofiar śmiertelnych 8 osób
 • Obóz imigrantów Kuźnica ok. 1800 osób

Granica w liczbach

KUŹNICA Pogoda
Służby w liczbach - Polska
 • Wojska Lądowe
  16 Dywizja Zmechanizowana
  11 Dywizja Kawalerii Pancernej
  12 tys. osób
 • Wojska obrony terytorialnej 2 tys. osób
 • Straz Graniczna 4 tys. osób
 • Policja
  Oddziały Prewencji Policji
  Pododdział Kontrterrorystyczny
  1.5 tys. osób
Służby w liczbach - Ukraina
 • Straż Graniczna Ukrainy 3 tys. osób
 • Ukraińska Gwardia Narodowa 3.5 tys. osób
 • Narodowa Policja Ukrainy 2 tys. osób

Wiadomości